Higher Than Hope

//Higher Than Hope

Higher Than Hope

Egy covert töltöttek fel a You Tube-ra: Suvi-Tuuli Dietrich előadásában, a Higher Than Hope-ot. Jól sikerült cover. Érdemes a többi feldolgozását is megnézni.

S ha már Higher Than Hope, akkor kicsit mesélek a dalról, és megosztom veletek a kutakodásom eredményét, amikor a dalt fordítottam:

Az egyik legmegrázóbb dalszöveg, amit Tuomas vala írt. Megemlékezés Marc Bruelandről, aki egy tehetséges művész, animátor és képregényrajzoló volt. Amikor a videót készítettem, azoknak az emlékére is ajánlottam, akik hozzátartozójukkal, ismerőseikkel átélték ugyanezt a borzalmat. Azt a emberileg el nem mondható fájdalmat, amit akkor érzünk, amikor látjuk, hogy az, akit szeretünk egyre fogy, és kínjai egyre gyötrőbbek, és segíteni nem tudunk, csak lelkileg támogathatjuk talán. Küzdelem, és kitartás, életakarás, és mindezek ellenére bármikor beállhat az a változás, ami már nem fordítható vissza. n is megértem ezt, Nagyapám  kiinduló áttételes rákban hunyt el. Ismerem az érzést, amikor nézek a beteg szemeibe, ami segítségért kiált, és tudom, hogy semmit sem tehetek.

Lássuik hát:

Marc Brueland egy tehetséges művész, animátor és képregényrajzoló volt.
Marc nagy Nightwish rajongóvá vált, amikor meghallotta a Walking in the Air feldolgozásukat. Minden álma az volt, hogy találkozzon a zenekarral. Kapcsolatba lépett Tuomassal, és elmesélte az élete történetét, és beszélt arról, hogy tüdőrákos. 2003-ban találkoztak Kanadában az egyik koncertjükön, ahol neki énekelték el a Walking in The Air-t.

Íme az említett koncert felvétele:

Nem sokkal ezután Marc hét és fél éves küzdelem után, 30 évesen belehalt betegségébe.
Barátok lettek, a két család is, és Tuomas Marc halála után is tartotta a kapcsolatot a Brueland családdal. Emlékére írta meg a Higher than Hope-ot.
A szöveg megrázó és szomorú: elmúlik egy élet, hiába akarja az ember életet, tíz körömmel kapaszkodik bele, mégsem tartja semmi vissza, ha a halál jő és elviszi. És borzalmas halál (Drown without inhaling)
Utalásokat találunk a Gyűrük urából (Red sun rising), és a zsoltárokból is. (deliver my soul from the sword)
A beszélt rész a dal közepe táján részletek egy Marc-kal készített interjúból, amit első operációja után vettek fel.

A dal a 2004-ben megjelent Once albumon hallható.

Az élet furcsa fintora, hogy Marc édesapját is a rák vitte el 2007-ben, és úgy halt meg, hogy kedvenc Nightwish dalát, a Meadows Of Heaven-t hallgatta.

Korábban említettem, hogy Tuomas utal a zsoltárok könyvére: “But no Christ to end this war To deliver my soul from the sword”, a zsoltárok könyve 22.21-re a második sorára, mert az első sor egy ellentét, melyben Jézustól való elszakadást fejezi ki. Ha figyelmesen végigolvassuk az egész zsoltárt, rájövünk, hogy a direkt utalásopkon kívül, több sora is benne lüktet a dalban. Párat pluszban kiemeltem, de nem mindet.

22.21. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, (s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből”)
Érdekes ellentét, ha elolvassuk a 22. zsoltárt, és a Szent írásban található magyarázatot. (Olyan ellentét, amivel minden ember megküzd életében, de ha az isteni szikra egy villanása is található benne, akkor az ellentét csak látszólagos, vagy időleges…)

A 22. zsoltár egy panaszdal (2-22) és egy hálaének. A királyok korai korszakában keletkezett, ( Kr.e. 1010 – Kr.e. 970 – megj. palex) de többszörösen kiegészítették és módosították. A jelenlegi szöveg a fogság utáni időkből származik. A héber szövegben az átdolgozások nyoma látszik, bonyolult és részben hibás, ez az ének mégis az irodalmilag legszebb és a teológiailag legfontosabb zsoltárok közé tartozik (ezért került be a szenvedéstörténetbe is). Mint a zsoltáros Jézus is egész mélységében átélte és elszenvedte minden idők emberének baját, ő azonban istenifjúsága által az Istentől való távolságot közelséggé változtatta. A hívő a legteljesebb kétségbeesésében is tud „ én Istenem”-et kiáltani, és mindvégig megőrzi a bizalmát, még akkor is, ha közben ott van benn a ’miért’ nagy kérdőjele. A kiáltás kifejezi a hit állhatatosságát a végső szorongatásban is.

A zsoltár így hangzik:

Zsoltárok könyve 22. fejezet
1. Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar („Szarvastehén hajnalban”) dallama szerint; Dávid zsoltára.
2. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.
3. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.
4. Pedig te szent vagy, a ki Izráel dícséretei között lakozol.
5. Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.
6. Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és meg nem szégyenültek.
7. Én azonban féreg vagyok s nem ember; embereknek csúfja és a nép útálata.
8. A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:
9. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!
10. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin.
11. Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.
12. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, a ki segítsen.
13. Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
14. Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
15. Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.
16. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
17. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
18. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám.
19. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
20. De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.
21. Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
22. Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.
23. Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.
24. Ti, a kik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!
25. Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orczáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.
26. Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, a kik félik őt.
27. Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, a kik őt keresik. Éljen szívetek örökké!
28. Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
29. Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.
30. Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, a kik a porba hullanak, és a ki életben nem tarthatja lelkét.
31. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.
32. Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte.

S hogy érthető legyen, íme a fordítás is:

Hiúbb a reménynél

Idő az énem ragadta el,
s kulcsot sem hagyott,
Hogy mellkasom gyógyírját felfedje.
Anyám, nem a kín, mi széthasít,
De a szeretet mit érzek én
Amikor karodban tartasz.

Hiú remény,Végtelen kántálók,
S álmaim ím rátok hagyatott.

Vörös Nap kél, légszomjas halál,
S belül szorongató éj.

Kínszenvedés,s egy angyal mellettem áll,
de Jézus nincs a harcom végén,
Hogy megszabadítsa lelkem a Kardtól.
Remény mutatott egy költői mennyei tájat nekem,
S a szűz hóval távozom.

Hiú remény,
Végtelen kántálók,
S álmaim most rátok hagyatott.

Vörös Nap kél,
Légszomjas halál,
S belül szorongató éj.
Vörös Köd kél, s lehull a függöny,
S vak remény gyógyulásom.

“Szeretném azt gondolni, hogy…nem azt, hogy miért velem történt meg, hanem, hogy miért én lettem megmentve? Mi mást tehetnék most?”

Halálod mentett meg!

“El sem tudom mondani, mennyire rémisztő nem tudni valamiről. Nem tudod mi zajlik belsődben, nem tudod mi történik veled.
A legjobb módja, ha valakit egyszerűen odadobnak, hogy közölje velük…akkor is, ha az a kegyetlen igazság…”

Vörös Nap kél,
Légszomjas halál,
S belül szorongató éj.
Vörös Köd kél, s lehull a függöny,
S vak remény gyógyulásom.

Vörös Nap kél,
Légszomjas halál,
S belül szorongató éj.
Vörös Köd kél, s lehull a függöny,
S vak remény gyógyulásom.

És egy koncert felvétel, ahol Floor énekli a dalt. Szívbe markoló előadás. Nagyon sajnálom, hogy nem volt lehetőségünk az utóbbi három koncert egyikén élőben látnunk.

Facebook Comments

By | 2017-06-19T10:34:08+00:00 július 18th, 2016|Hírek, érdekességek|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment