Felhasználási feltételek

/Felhasználási feltételek
Felhasználási feltételek 2016-06-20T12:36:26+00:00

 

Felhasználási feltételek

A következőkben a Nightwish Dreamers fórumaiban történő részvétel valamint a moderáció általános alapelvei és szabályai olvashatók.

Az oldal üzemeltetői fenntartják a jogot a szabályzat bővítésére, átalakítására vagy egyéb meg módon történő változtatására, ezért e dokumentum időről-időre történő újbóli elolvasása erősen javallott. A szabályok nem ismerete a következmények alól senkit sem mentesít, a megítélést nem enyhíti.

Általános rendelkezések

Regisztrált felhasználónak minősül az, aki Fórum felhasználó létrehozásával (“Regisztráció”) és a belépéssel elfogadja az alábbi feltételeket.

A Fórumot csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói neveddel (“nick”) végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban tartásáért.

Nem módosíthatod a Fórum megjelenését, működését, az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után. A Nightwish Dreamers nem vállal felelősséget a Fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okozol a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben köteles vagy megtéríteni.

Regisztráció

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét, hogy a regisztrációt ideiglenesen felfüggesztettük, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő adatvédelmi szabályzattal tudjunk rendelkezni. Ez időt vesz igénybe.

Előzetes moderációval a nighwishdreamers.hu-n megjelenő cikkekhez örömmel várjuk a hozzászólásaidat. Arra biztatunk, hogy legyél aktív tagja közösségünknek, mert még sok-sok újdonsággal, meglepetéssel fogunk jelentkezni!

 1. Regisztrációddal felhatalmazod a Nightwish Dreamers-t az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztrálás után ránk bízott adataidat különlegesen bizalmasan kezeljük – erről bővebben az Adatvédelmi Szabályzatban olvashatsz.
 2. Belépés Facebookkal: A regisztráció során a Felhasználó összekapcsolja a már létező személyes Facebook profilját és hozzáférési engedélyt ad a következő adatokhoz: Facebook profil azonosító, név, keresztnév, vezetéknév, nem, e-mail cím. A regisztráció további feltétele az Adatvédelmi és felhasználási szabályzat elfogadása. Az engedélyezés és a nyilatkozat elfogadása után a regisztráció befejezetté válik.
 3. Minden regisztrált felhasználó legfeljebb 10 karakter hosszúságú azonosítót (“nick”) választhat magának. A nick NEM lehet:
 1. védett név, elnevezés
 2. kortárs vagy történelmi, magyar vagy külföldi közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve
 3. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés
 4. obszcén vagy trágár kifejezés,
 5. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés
 6. engedély nélküli, burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés
 7. az üzemeltető fórumain már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító
 1. Természetes személy választhatja saját nevét, művész- vagy becenevét; jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet választhatja saját közhitelesen nyilvántartott elnevezését, rövidített elnevezését azonosítóként, ha az nem ütközik a fenti pontokba. Ezen regisztrált felhasználók kötelesek lehetővé tenni a Nightwish Dreamers kijelölt munkatársainak – megbízottjainak, moderátorainak – a névhasználatra való jogosultságuk ellenőrzését. Az ellenőrzés módjáról és menetéről az érintettek elektronikus levélben kapnak tájékoztatást. Az ellenőrzés időtartamára a Nightwish Dreamers felfüggesztheti az ily módon regisztrált felhasználó közlési lehetőségeit. Amennyiben az ellenőrzést nem tette lehetővé az érintett, vagy nem tudta bizonyítani a névhasználati jogosultságát, azonosítóját a Nightwish Dreamers 72 óra elteltével törölheti.
 2. Névazonosság esetén a később regisztráló felhasználó köteles jól felismerhető megkülönböztető toldalékot, jelet, vagy kihagyást eszközölni azonosítóján.
 3. Különösen méltányolható egyéni, vagy közérdeket sértő esetekben a Szolgáltató felkérheti azonosítójuk megkülönböztetésére vagy átnevezésére ebben érintett regisztrált felhasználóit.
 4. Amennyiben egy regisztrált felhasználó – akár az azonosítójában, bemutatkozásában, hozzászólásaiban – valós személyére vonatkozó bármilyen adatot tesz közzé, tudomásul veszi, hogy azt bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Nightwish Dreamers nem vállal felelősséget.

Moderáció

1.1 A Nightwish Dreamers fórumaiban minden regisztrált felhasználó küldhet üzeneteket e lehetőség visszavonásáig. Minden fórum moderált, ami azt jelenti, hogy minden beküldött üzenet megjelenítése vagy utólagos törlése felett döntési joggal rendelkeznek az üzemeltetők által e feladatra kijelölt ún. moderátorok.

1.2 A moderátorok feladata az itt és az oldal más használati szabályzataiban rögzítettek betartatása. Bár a moderátorok a rögzített alapelvek figyelembevétele mellett végzik feladatukat, és mindent elkövetnek, döntéseik értelemszerűen szubjektívek, és nem feltétlenül egyeznek mindenki véleményével, értelmezésével.

1.3 A moderátoroknak abban az esetben is lehetőségük van moderációs lehetőségükkel élni, ha ebben a szabályzatban kifejezetten nem tiltott, de annak szellemiségével ellentétes hozzászólással vagy szándékkal találkoznak. Szintén lehetőségük van a moderátoroknak a téma függvényében megengedőbben vagy éppen szigorúbban értelmezni a szabályokat, amely azonban nem jelent a témában hozzászólók közti megkülönböztetést.

1.4 A moderátorok a moderáció során kizárólag azt mérlegelik, hogy a hozzászólás egésze vagy valamely része sérti -e a szabályokban rögzített alapelveket és szellemiséget, de nem áll módjukban a hozzászóláson belüli részek megkülönböztetése ebből a szempontból. Ez azt jelenti, hogy a moderáció esetén a teljes hozzászólás törlésre kerül függetlenül attól, hogy annak esetleg egyes jól elkülöníthető részei önmagukban nem jelentenék a szabályok megsértését, és nem képeznék törlés tárgyát.

1.5 A hozzászólások kizárólag szerzőik véleményét tükrözik, akik egyben a felelősséget is viselik azokért. Az oldal üzemeltetői elhárítanak minden a hozzászólásokból vagy azzal összefüggésbe hozható következményekből eredő felelősséget, beleértve azt is, hogy saját meggyőződésüket vagy véleményüket a hozzászólásokkal és a hozzászólókkal összefüggésbe hozzák.

1.6 A moderátorok döntéseikért szintén felelősséggel tartoznak, de kizárólag az oldal üzemeltetői és más moderátorok felé. A moderátorok felelősségre vonására kizárólag az oldal üzemeltetői és az általuk erre felhatalmazott moderátorok jogosultak.

1.7 A közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Nightwish Dreamers nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében, és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. Ha egy adott hozzászólás a Nightwish Dreamers vagy más jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt a moderátor indoklás nélkül, az ok megjelölésével törölheti.

2.1 Tilos a fórumban hatályos jogszabályba vagy közerkölcsbe ütköző tartalmat posztolni, vagy ilyen tevékenységre másokat felhívni, buzdítani, ebbe beleértve a vulgáris kifejezések használatát.

2.2 Tilos a jó hírnév megsértésére vagy az olvasók félretájékoztatására alkalmas, nem bizonyított állítások tényként tálalása, vagy ennek sugalmazása.

2.3 Tilos a nyilvánvalóan provokációs célzattal, az érintettekből feltehetően heves indulatokat kiváltó megnyilvánulások posztolása.

2.4 Tilos a mások megtévesztésére alkalmas, már korábban regisztrált felhasználó vagy közismert személy-, cég- vagy márkanévvel azonos vagy azokra hasonlító nicknevek használata. Ez a tiltás kiterjed az oldallal és annak üzemeltetőivel összefüggésbe hozható névtorzításokra és hasonlóságokra, valamint az üzemeltetésben valamilyen funkció betöltését sugalmazó nevek használatára is.

2.5 Tilos a nicknevek szándékoltan pontatlan vagy torzított írása, különösen az olyan esetekben, ahol így valamilyen sértő kifejezésre vagy jelenségre utaló forma áll elő.

2.6 Tilos a duplikált posztolás és a flood, azaz lényegében ugyanannak a hozzászólásnak több különböző témába történő és/vagy ismételt beküldése. Ugyanígy tilos az up-olás, azaz, a témához történő ismételt hozzászólás kizárólag azzal a céllal, hogy az időrendi listákban előbbre kerüljön.

2.7 Szintén tilos az “off-olás”, azaz a témához közvetlenül nem kapcsolódó hozzászólások beküldése.

2.8 Tilos a mások szellemi, szakmai vagy egyéb képességeit sértő módon minősítő kijelentések, vagy ezt implikáló kérdések posztolása.

2.9 Tilos a hozzászólók “valódi” (polgári) identitásának azonosításra alkalmas adatok nyilvánosságra hozatala, ha az triviális, bárki által könnyen hozzáférhető és közismert információk alapján és eszközök segítségével ki nem deríthető. Különösen súlyos szabályszegés, ha az előbb vázolt körülmények között a hozzászóló neve, címe vagy munkahelyére vonatkozó adatok kerülnek nyilvánosságra.

2.10 Tilos a Fórumot reklámtevékenység folytatására használni, kivéve, ha erre írásos engedéllyel rendelkezel a Szolgáltatótól.

Retorziók, büntetések

A szabálysértés súlyosságától, az előzményektől, a hozzászóló virtuális “előéletétől” és egyéni megítéléstől függően a moderátorok az alapelvek megsértése esetén különböző retorziókat foganatosíthatnak a felhasználókkal szemben. Ezek a helyben történő figyelemfelhívástól/rendreutasítástól kezdve az új üzenetek megjelenésének átmenetileg moderátori jóváhagyáshoz kötésén át a felhasználói azonosító letiltásáig terjedhetnek, és minden esetben egyedi mérlegelés tárgyát képezik.

Szélsőséges esetben a felhasználó összes korábbi hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Nightwish Dreamers (a továbbiakban: Adatkezelő) a honlapon regisztrált Felhasználók adatait a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – hozzájárulása alapján kezeli a jelen szabályzatban meghatározott célból, mértékben és ideig.

1. Az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett személy

Adatkezelő: Nightwish Dreamers.hu

Az adatkezeléssel érintett személy: a honlapon regisztrált természetes személy felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó)

2. Az adatkezelés forrása, jogalapja

Az Adatkezelő kizárólag a vele kapcsolatban álló, a honlapon regisztrált Felhasználó által önkéntesen, saját kifejezett hozzájárulása alapján rendelkezésre bocsátott személyes adatot kezeli (jogalap: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja). A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

3. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos kezelése érdekében minden technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az Adatkezelő nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért, illetve a Felhasználót ezzel kapcsolatban ért kellemetlenségekért, kárért.

4. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a Felhasználó jelen szabályzat szerinti hozzájárulása alapján az alábbi csoportokba tartozó adatokat kezeli. A csoportokon belül „kötelezően megadottként” szereplő adatok szolgáltatása is önkéntes, azok megadására a Felhasználó regisztrálásához van szükség.

5. A Felhasználó regisztrációja során kötelezően megadott adatok

A jelen pontban meghatározott adatok közül a következőket valamennyi regisztrált felhasználó jogosult megismerni a honlap látogatása során: fórumban használt név. A jelen pontban meghatározott további adatokat kizárólag az Adatkezelő jogosult megismerni.

6. A Felhasználó a honlapon folytatott tevékenységének következtében megjelenő vagy a profilban a Felhasználó döntése alapján megadott adatok: nem, születési év, foglalkozás, végzettség, lakóhely, stb. továbbá a Felhasználó által feltöltött saját vagy nem saját további tartalom. Felhasználó ezen adatokat saját felelősségére tölti fel.

7. Az adatkezelés célja

A rögzített adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, a szolgáltatás igénybevétele jogosságának ellenőrzése, valamint az Adatkezelő által kínált szolgáltatásokról

szóló értesítések kiküldésének lehetősége, továbbá a Felhasználó igényeinek lehető leginkább megfelelő szolgáltatás kialakítása.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy a személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem kezeli. A kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek – a törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – nem adja ki.

8. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg azokat a Felhasználó nem módosítja, vagy a Felhasználó regisztrációja törlésre nem kerül: felhasználónév, fórumban használt név, születési év, e-mail cím.

9. Az adatok továbbítására vonatkozó információk

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek – a törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – nem adja ki.

 1. 10. A Felhasználó jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatban

A Felhasználó bármikor jogosult saját személyes adatainak törlését a regisztrációjának törlése útján kérni.

 

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Üzemeltető (Adatkezelő) fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot – a Felhasználók egyidejű tájékoztatása – mellett egyoldalúan módosítsa. A már regisztrált Felhasználót az Üzemeltető (Adatkezelő) a Felhasználási feltételeket, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot érintő módosításról a módosítást hatályba lépését követő első belépése alkalmával tájékoztatja. A Felhasználó a profiljába történő – a tájékoztatást követő – belépésével, a honlapon elhelyezett szolgáltatások további igénybevételével a módosított feltételeket kifejezetten elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, abban az esetben a honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a továbbiakban nem jogosult igénybe venni, és ezzel kapcsolatban az Üzemeltetővel szemben igényt nem érvényesíthet.